Последвайте ни във Facebook  Гледайте ни в YouTube

ЛЕВИЦАТА!

14

„ЛЕВИЦАТА!“ е политическо обединение, създадено, за да предостави възможност на българските граждани да гласуват и да участват във формирането на ясна политическа и управленска програма, която има за цел постигането на социална сигурност и справедливост, спиране на главоломното обедняване и запазване на парламентарната демокрация.
„ЛЕВИЦАТА!“ е създадена в отговор на необходимостта от политическа сила, която да има реален капацитет ефективно да работи в Народното събрание, както и за стабилизиране на държавното управление, за подобряване жизнения стандарт на хората, за възстановяване на демократичната, правова и социална държава, за преодоляване на бедността и на острите социални неравенства.

ще се бори:

 ЗА  повишаване на доходите, справедливо и достойно възнаграждение за труда;
 ЗА  енергийна независимост на страната, поддръжка на съществуващите, разкриване на нови базови мощности;
 ЗА  върховенство на закона и правова държава;
 ЗА  изваждане на прокуратурата от съдебната власт и уреждане в Конституцията на условията за избор и освобождаване на главния прокурор от Народното събрание

Лидери

МАЯ МАНОЛОВА

 TikTok  Facebook  Instagram

ТАТЯНА ДОНЧЕВА

 Facebook

ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ

 Facebook

КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ

 Facebook

СПАС ПАНЧЕВ

 Facebook